Zenon Folwarczny: K vydání zajišťovacího příkazu nepostačuje skutečnost, že předpokládaná daňová povinnost převyšuje aktuální majetek společnosti | Firmaroku.cz
Příběhy úspěšných > Zenon Folwarczny: K vydání zajišťovacího příkazu nepostačuje skutečnost, že předpokládaná daňová povinnost převyšuje aktuální majetek společnosti

Zenon Folwarczny: K vydání zajišťovacího příkazu nepostačuje skutečnost, že předpokládaná daňová povinnost převyšuje aktuální majetek společnosti

Zajišťovací příkazy, svěřenské fondy... Možná ne všem podnikatelům a živnostníkům jasné termíny. Hovořilo se o nich na krajských setkáních podnikatelů. O vysvětlení jsme požádali Zenona Folwarcznyho, daňového odborníka PwC ČR.
15. 06. 2017

Na byznys snídaních v regionech se letos mluvilo o tom, že velkým strašákem firem jsou zajišťovací příkazy. Můžete to rozvést i pro neznalé věci?
Je pravdou, že aktuálně se o problematice zajišťovacích příkazů více mluví, a to i v důsledku medializace tohoto tématu. Zajišťovací příkaz nicméně není žádnou novinkou, v právním řádu existuje již od roku 1993, jen začal být v posledních letech správci daně častěji využíván. Jeho podstatou je velmi zjednodušeně řečeno "předvýběr" dosud nestanovené daně. K vydání zajišťovacího příkazu správce daně nicméně nepřikročí "z ničeho nic", musí být splněny dvě základní podmínky - existence přiměřené pravděpodobnosti, že daň bude v budoucnu v určité výši vyměřena a zároveň tato daň bude v době její vymahatelnosti nedobytná nebo obtížně vybratelná.

Kdy správci daně nejčastěji přistupují k vydání zajišťovacích příkazů?

Správci daně nejčastěji přistupují k vydání zajišťovacích příkazů v případě, kdy v průběhu daňové kontroly dospějí k závěru, že vysoce pravděpodobně doměří daň, kterou kontrolovaný subjekt nebude schopen uhradit. Spornou může být zejména úvaha o nedobytnosti daně, jak potvrzují i aktuální spory. 

Co z těchto sporů vyplývá?

Z rozhodnutí soudů mimo jiné vyplývá, že k vydání zajišťovacího příkazu nepostačuje skutečnost, že předpokládaná daňová povinnost převyšuje aktuální majetek společnosti. Správce daně se musí zabývat nejen aktuálním stavem majetku daňového subjektu, ale i ekonomickými vyhlídkami, trendem.

V PwC se dlouhodobě věnujete také svěřenským fondům. V čem mohou být pro podnikatele, kteří třeba chtějí vyřešit nástupnictví ve firmě, zajímavé? 
Vyčleněním majetku do svěřenského fondu můžete předejít roztříštění majetku v důsledku dědění dalšími generacemi. Současný zakladatel může do dokumentů upravujících fungování svěřenského fondu vpečetit svá přání, která budou respektovat všechny následující generace – toto nelze například upravit v závěti.