Klub českého podnikání sdružuje podnikatele a živnostníky z České republiky, kteří se od roku 2006 až po současnost účastnili podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Otevřený je také dalším zájemcům z řad podnikatelského prostředí. Klub je určen všem, kteří mají zájem potkávat se, spolupracovat, vzájemně si předávat zkušenosti, vytvářet a prohlubovat vztahy s ostatními členy a účastnit se networkingových a odborných setkání pořádaných Klubem českého podnikání.

Kalendář odborných setkání

FB České podnikání