Dnes má energetika znovu ten význam a pozornost, jakou si zasluhuje

8.8.2023

Partnerem krajských kol podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku je letos opět ÚJV Řež. A tak jsme měli zase po roce příležitost k rozhovoru s Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem ÚJV Řež.

V našem rozhovoru před rokem jste mimo jiné říkal, že energetická krize představuje zároveň i významný impuls a potenciál pro inovace. Dá se dnes říci, že se to naplnilo? V čem konkrétně?
Za nás je samozřejmě tím nejviditelnějším a nejdůležitějším celosvětová rehabilitace a renesance jaderné energetiky, malé i velké. A spolu s tím i fakt, že se dramaticky posunulo vnímání celého energetického sektoru. Dnes má energetika znovu ten význam a pozornost společnosti, jakou si zasluhuje z hlediska pokroku, ekonomické perspektivy a životní úrovně země. A to se odráží ve všech podstatných oblastech, včetně investic do výzkumu a vývoje ze státních i soukromých zdrojů. Kromě jádra je pro nás samozřejmě dobrou zprávou i konkrétní zájem o rychlé zavádění vodíkových technologií ze strany státní správy i soukromých společností.

Jaké jsou výhody uchovávání vyrobené elektřiny ve vodíku?
Akumulace energie do vodíku dává šanci skloubit různé energetické systémy, jako jsou obnovitelné zdroje energie (solární, větrné, vodní elektrárny) a sektor dopravy nebo průmyslu. Uložený vodík se dá přeměnit na elektřinu nebo teplo velmi flexibilně pomocí palivových článků nebo hořáků. Navíc lze energii ve vodíku uchovávat po delší dobu bez významné ztráty. Pořád před námi ale stojí některé technologické výzvy, hlavně v oblasti efektivity výroby a skladování vodíku.

Stále více se mluví o tom, že se ÚJV Řež zabývá také radiofarmaky. Představme tuto oblast v krátkosti těm, kteří o tom slyší poprvé…
Radiofarmaka jsou moderní přípravky, pomocí kterých lze rychle a bezpečně diagnostikovat onemocnění, a to nejen nádorové, a správně nasměřovat jeho léčbu. Kromě vyšetření se radiofarmaka využívají i k léčbě některých onkologických onemocnění. ÚJV Řež je největším českým výrobcem radiofarmak pro zobrazovací metodu s názvem „Pozitronová emisní tomografie – PET“. Při vyšetření aplikuje lékař pacientovi injekčně přesně stanovené množství radioaktivní látky a potom speciální, takzvanou PET kamerou sleduje, do jakých částí těla se rozšířila. Nález zvýšeného množství radioaktivity v části tkáně nebo orgánu, kde to není fyziologicky dané, může ukazovat například na rakovinné bujení nebo na jiný nestandardní proces v organismu. Lékař tak získá přesné informace pro další postup v léčbě nebo zprávu, jak ta dosavadní byla úspěšná. Vyšetření metodou PET je šetrné a bezbolestné, včasná diagnostika zvyšuje pacientům šance na vyléčení. Samotná výroba radiofarmak je složitý a přísně kontrolovaný proces, který vyžaduje náročné technické vybavení a zkušený personál. Námi vyrobená radiofarmaka ročně poslouží pro více než 40 000 pacientů. Srdcem této výroby je složité zařízení - cyklotron a navazující laboratorní zázemí. Cyklotrony máme tři — v Praze, Brně a v Řeži. Do našeho pražského PET centra jsme nedávno instalovali jeden z nejmodernějších cyklotronů na světě.

V letošním ročníku podnikatelských soutěží budete partnerem speciální kategorie Podnikatelský inovátor roku. Koho touto cestou chcete ocenit?Jako vždycky budeme směřovat svoji podporu spíše do technologických inovací. Z našeho okruhu zájmů by to tedy mohly být nápady, které pomáhají zvýšit energetickou účinnost v průmyslu, budovách nebo dopravě, postupy pro zvýšení životnosti součástí průmyslových zařízení nebo rozvoj digitalizace.

V čem si myslíte, že mají soutěže jako je naše Firma/Živnostník roku přidanou hodnotu?
Kromě vlastního pocitu ocenění a PR podpory finalistů je to, myslím, důležitá motivace a inspirace. Vidět úspěch a příběhy ostatních určitě kultivuje podnikatelskou kulturu v regionech. Účast v soutěži dává taky prostor pro navázání nových kontaktů s partnery nebo potenciálními investory. Zpětná vazba od porotců a možnost srovnat svoji podnikatelskou strategii s ostatními je určitě také přínosná.

Co byste popřál malým a středním podnikatelům do nadcházejících měsíců?
Aby nástrahy dnešní náročné doby zvládli ve zdraví a jejich podnikání bylo důležitou součástí jejich života, ale nikoliv jeho jediným smyslem.