PARTNEŘI

Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vydavatelství Economia

Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky, které vznikly po roce 1989. Od pondělí do pátku přináší všeobecné zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor ekonomickým a byznysovým informacím, finančním trhům a servisu pro podnikatele. Obsahují rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí.

Hospodářské noviny patří do portfolia společnosti Economia, která je největším vydavatelem ekonomického a odborného tisku v ČR a významným hráčem na poli online médií a digitalizace mediálního obsahu. Economia vedle Hospodářských novin vydává týdeník Ekonom a Respekt, zpravodajský server IHNED.cz a několik odborných titulů. Její dceřiná společnost Centrum Holdings je provozovatelem úspěšných online titulů Aktuálně.cz a Deník Insider a řady specializovaných a tematických internetových titulů. Skupina Economia zároveň vlastní přední freemailové portály Centrum.cz a Volný.cz.


Titulárním partnerem soutěže Živnostník roku je MONETA Money Bank

Koncern MONETA je inovativní organizací poskytující finanční služby v České republice. Součástí koncernu jsou společnosti MONETA Money Bank, MONETA Auto, MONETA Leasing a MONETA Stavební spořitelna. MONETA Money Bank, a.s., která je řídící osobou koncernu, je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to poskytuje banka další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Moneta obsluhuje milion klientů a je čtvrtou největší bankou v zemi. Klienti MONETA využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje více než 130 poboček a přes 560 bankomatů, digitální bankovní aplikaci Smart Banka, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, stavební spořitelnu, hypoteční banku a leasingové partnery.


Titulárním partnerem soutěže Firma roku je Volkswagen

Společnost Porsche Česká republika s.r.o., importuje vozy značky Volkswagen na český trh. Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 30 závodech ve 13 zemích.  V roce 2021 vyrobil Volkswagen 4,9 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou Polo, T-Roc, Golf, Tiguan nebo Passat, ale také úspěšné modely elektromobilů ID.3 a ID.4. V uplynulém roce předala společnost zákazníkům na celém světě více než 260 000 elektromobilů, což je dosud nejvyšší počet. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 184 000 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců a servisních partnerů s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen svou strategií ACCELERATE důsledně urychluje transformaci na softwarově orientovaného poskytovatele mobility.


Hlavním partnerem soutěží Firma roku a Živnostník roku je Stavební Skupina VINCI Construction CS

VINCI Construction CS je největší stavební skupinou na území České a Slovenské republiky. Vznikla spojením dvou desítek stavebních společností, které se mohou pochlubit až sedmdesátiletou tradicí. Působí ve všech stavebních segmentech a zaměstnává čtyři tisíce profesionálů. Svým partnerům a zákazníkům dodává komplexní portfolio služeb souvisejících s výstavbou silnic, železnic, mostů, pozemních i vodohospodářských staveb. Disponuje vlastní surovinovou základnou, akreditovanými laboratořemi a specializovanými provozovnami.


Partnerem krajských kol soutěží je ÚJV Řež

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři její 100% vlastněné dceřiné obchodní korporace. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, průmysl a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti disponují rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou a jsou zapojeny do řady profesionálních platforem na národní i mezinárodní úrovni.

Mateřskou společností je ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.), která poskytuje širokou škálu služeb, zaměřených především na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, komplexní služby při nakládání s radioaktivními i jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti nukleární medicíny se zabývá vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

Do Skupiny ÚJV dále patří výzkumné společnosti Centrum Výzkumu Řež a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň. Od roku 2020 je součástí skupiny také generální dodavatel energetických celků ŠKODA PRAHA. Skupina ÚJV reprezentuje efektivní propojení mezi průmyslovým vývojem a jeho aplikací v energetice, průmyslu a dopravě. V současné době se společnosti Skupiny společně zaměřují také na potenciál bezemisních zdrojů, technologie akumulace energie a vodíkové technologie.


Partnerem soutěží je PricewaterhouseCoopers

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 328 tisíci lidmi ve 152 zemích světa. V Česku působíme v kancelářích v Praze, Brně a Ostravě a více než 30 let poskytuje kvalitní auditorské, daňové, poradenské nebo technologické služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.


Partnerem soutěží je Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. BCPP tvoří společně se svými dceřinými společnostmi skupinu PX. BCPP navíc od roku 2018 umožňuje malým a středním českým a slovenským firmám využít ke svému financování kapitálový trh prostřednictvím trhu PX START. Pro investory je PX START ideálním prostředím pro nákup podílu ve společnostech s růstovým potenciálem.

Vedle burzy je nejvýznamnější společností skupiny Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) zaujímající dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE), která představuje mezinárodní obchodní platformu pro obchodování s elektřinou a zemním plynem.


Partnerem soutěží je Centrum udržitelné budoucnosti

Centrum udržitelné budoucnosti (CUB) sdružuje experty a odborné subjekty, které vaši firmu bez ohledu na její velikost provedou ESG oblastí od začátku až do konce, od analýzy aktuální situace, zpracování uhlíkového auditu, přes nastavení ESG strategie, zajištění jejího financování, až po samotnou implementaci zvolených opatření, které povedou například k významné úspoře energií nebo zlepšení finančního stavu. Specializujeme se na oblast poradenství v oblasti ESG pro malé, střední a velké firmy i obecní komunální podniky. Našim posláním je také příprava firem na budoucí povinné nefinanční výkaznictví vyplývající z legislativy Evropské unie.


Partnerem soutěží je EIT Urban Mobility

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý orgán EU posilující schopnost Evropy inovovat. EIT je nedílnou součástí Horizontu Evropa, rámcového programu EU pro výzkum a inovace a podněcuje inovace v celé Evropě tím, že spojuje organizace z oblasti obchodu, vzdělávání a výzkumu a nalézá inovativní řešení naléhavých globálních výzev k vytváření, spolupráci a inovacím.

EIT Urban Mobility je přední inovační komunita v oblasti městské mobility, která integruje více než 250 partnerů v celém hodnotovém řetězci městské mobility a usnadňuje spolupráci mezi veřejným sektorem, městy, průmyslem a akademickou sférou.


Partnerem soutěží je LASVIT

Lasvit je česká designová a sklářská společnost se sídlem v Česku a Hongkongu. Věnuje se především návrhům a výrobě zakázkových světelných instalací. Firma vyrábí také kolekci svítidel, dekorativního a užitného skla, skleněné architektonické prvky a umělecké předměty ze skla. Působí celosvětově a zaměstnává přes 400 lidí.


Partnerem soutěží je ScottWeber

Společnost Scott.Weber Workspace byla založena v roce 2009 s cílem poskytovat prémiová a komplexní řešení pracovních prostor pro společnosti všech velikostí. Dnes je s 12 lokalitami coworkingu a sdílených kanceláří v Praze největším českým poskytovatelem flexibilních kancelářských prostor. Nabízí tak více než 4 300 pracovních míst na celkové ploše přes 34 600 m2. Všechny objekty se pyšní moderním designem, pokrokovými technologiemi a nadstandardní péčí o klienty. Kombinací inspirace z luxusních hotelů s prvky wellness a privátních prémiových komunitních klubů vnáší Scott.Weber pro své klienty do pracovního prostředí pocity štěstí, spokojenosti a sounáležitosti. Moderní pracovní prostředí značky podněcuje inspiraci, zvyšuje produktivitu, a zároveň si zachovává respekt k vyváženosti pracovního a osobního života. Dlouhodobým cílem společnosti je navrhovat, vytvářet a provozovat pracovní prostory, které budou neustále zvyšovat úroveň moderního pracovního prostředí a překonávat očekávání svých členů.


Partnerem soutěží je FORUM MEDIA

Forum Media, s.r.o. je pořadatelem oborové konference FORUM MEDIA, která se zaměřuje na byznys a komerční komunikaci. Klíčová je úzká návaznost na týdeník Marketing & Media, zásadní oborové médium s výjimečným zásahem v cílové skupině manažerů v oblasti komerční komunikace jak na straně agentur, tak také zadavatelů. Konference FORUM MEDIA jim poskytuje výjimečnou možnost setkat se na společné akci, hovořit o trendech a tendencích v oboru, oživit stará přátelství a navázat nové důležité kontakty. Cílem je podpořit domácí oborovou špičku a propojit ji s nejvýznamnějšími osobnostmi ze zahraničí. Mnohokrát už se potvrdilo, že kontakt s inspirativním globálním prostředím pomohl českou scénu ve všech myslitelných ohledech posunout kupředu.


Záštitu a odborný dohled soutěží zaštiťuje Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 129 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Současná Hospodářská komora úzce navazuje na činnost nejen předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších samosprávných podnikatelských sdružení.


Záštitu poskytli hejtmanky a hejtmani všech krajů ČRDodavatelem je analytická agentura Datank


Mediálními partnery jsou Aktualne.czBusinessInfo.czDeník Extra


Mediálním partnerem a koprodukčním partnerem finálové akce je Česká televize


Odborní podporovatelé projektu