Partneři

Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vydavatelství Economia.
Titulárním partnerem soutěže Firma roku je Vodafone Czech Republic.
Titulárním partnerem soutěže Živnostník roku je Česká spořitelna.
Partnerem soutěží je Skupina ÚJV.
Partnerem soutěží je Renault Česká republika, a.s.
Partnerem krajských kol soutěží je Škoda Transportation.

Partnerem soutěží je ČEZ ESCO, a.s.

Mediálním partnerem soutěží je Česká televize.
Odborným garantem soutěží je Hospodářská komora ČR. 

Na českém trhu zahájil Vodafone (ještě jako Oskar) provoz mobilní telekomunikační sítě GSM v roce 2000. Již během devíti měsíců pokryl 98 % obyvatelstva ČR a díky tomu se stal nejrychleji se rozvíjejícím operátorem. Během následujících dvou let měl Vodafone první milion zákazníků a v roce 2005 získal licenci pro zřízení a provozování vysokorychlostního internetu ve standardu 3G. Oskar Mobil a.s. se v roce 2006 stal součástí Vodafone Group.

Vodafone chce být pro firemní zákazníky partnerem a dodavatelem kvalitních komplexních služeb. Pomáhá mu s tím zejména unikátní služba Vodafone OneNet, první konvergované řešení firemní komunikace na českém trhu. Již nyní tuto službu využívá několik tisíc firemních zákazníků. Propojuje jak pevné a mobilní služby, tak nadstavbové produkty jako videokonference, server housing, IP fax, VPN a další. Veškeré služby přizpůsobuje plně na míru dané firmy.

Vodafone také v loňském roce začal pokrývat Českou republiku rychlým internetem na frekvenci 900 MHz pod názvem Turbo Internet. Dosahuje rychlosti přes 15 Mbps, teoreticky může dosáhnout až 20 Mbps. Do konce roku 2014 plánuje pokrýt Turbo Internetem 90 % populace České republiky. Vodafone je mimo jiné aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2006 založil Nadaci Vodafone, prostřednictvím které už rozdělil neziskovému sektoru přes 125 milionů korun. Společnost Vodafone je odpovědná k životnímu prostředí, 70% energie její sítě je napájeno z obnovitelných zdrojů.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Má nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací i v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. S počtem klientů přesahujícím 5,1 milionu je největší bankou v ČR. Historicky navazuje na dlouhou tradici spořitelen a záložen, které v českých zemích působily od roku 1825.

Je jedním ze základních pilířů českého bankovního systému. Od roku 2000 se může opřít o silné zázemí středoevropské finanční skupiny Erste Bank, která byla založena jako první rakouská spořitelna v roce 1819 a dnes je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve východní části Evropské unie. Patří k bankám, které udávají trend v zavádění moderních bankovních služeb, přičemž jejím cílem je nabídnout klientům přesně takové služby, jaké potřebují.

Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky, které vznikly po roce 1989. Od pondělí do pátku přináší všeobecné zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor ekonomickým a byznysovým informacím, finančním trhům a servisu pro podnikatele. Obsahují rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí.

Hospodářské noviny patří do portfolia společnosti Economia, která je největším vydavatelem ekonomického a odborného tisku v ČR a významným hráčem na poli online médií a digitalizace mediálního obsahu. Economia vedle Hospodářských novin vydává týdeník Ekonom a Respekt, zpravodajský server IHNED.cz a několik odborných titulů. Její dceřiná společnost Centrum Holdings je provozovatelem úspěšných online titulů Aktuálně.cz a Deník Insider a řady specializovaných a tematických internetových titulů. Skupina Economia zároveň vlastní přední freemailové portály Centrum.cz a Volný.cz.

Společnosti tvořící Skupinu ÚJV jsou úzce spojeny s výzkumem a vývojem, projekčními a inženýrskými službami, technickým inženýringem, výrobou speciálních produktů anebo zařízení a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a dopravy. 

Mateřskou společností je ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.), která se zaměřuje především na aplikovaný výzkum, inženýrské a projektové činnosti. Podniká v oborech bezpečnosti jaderných elektráren, výzkumu a sledování stavu materiálů, koncepčních a prováděcích projektů, likvidaci radioaktivních odpadů.Tomu odpovídá i charakter působnosti jednotlivých divizí: jaderná bezpečnost a spolehlivost, integrita a technický inženýring, chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, projekční činnosti a výroba radiofarmak.

Svým obchodním partnerům a zákazníkům, ale nabízí ÚJV Řež mnohem širší komplex služeb v rámci celé Skupiny ÚJV. Tvoří ji společnosti Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Klíčovou roli hraje Centrum výzkumu Řež s.r.o., do které byly převedeny některé vědecké a výzkumné kapacity včetně dvou výzkumných jaderných reaktorů. Společnost Centrum výzkumu Řež ukončila v roce 2017 výstavbovou část projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) financovaného s podporou Evropské unie a vlády České republiky z operačních programů „Výzkum a vývoj pro inovace“ a „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Skupina ÚJV tak disponuje jedinečnými technologickými zařízeními, výrobními i vědeckými kapacitami, výzkumným a dílenským potenciálem, který nemá, nejen v Evropě, mnoho konkurentů.

Škoda Transportation vznikla jako jedna ze společností navazujících na firmu Škoda Plzeň a její tradici. Dnes je společnost jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

Škoda Transportation v současnosti zaměstnává přes čtyři tisíce lidí v Plzni, Praze, Ostravě, nebo Šumperku. Jednotlivé projekty řeší vedle mateřské společnosti Škoda Transportation několik dceřiných společností nebo společných podniků působících vedle České republiky i v Číně, Rusku a Maďarsku.

Díky špičkové práci více než šesti set konstruktérů, projektantů a designérů a stovkám milionů korun ročně investovaným do vlastního výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na světových trzích. Jen v průběhu uplynulých čtyř let společnost vyčlenila na výzkum a vývoj čtyři miliardy korun.

Společnost dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a studentům nabízí různé trainee a stipendijní programy. Každoročně se tržby skupiny pohubují kolem 12 mld. korun. Své výrobky úspěšně dodává jak na domácí, tak zahraniční trh a podíl exportu se každoročně zvyšuje

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 50 informačních zdrojů a prostřednictvím mezinárodní služby SkyMinder umožňuje prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Společnost rovněž poskytuje pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit.

ČEZ ESCO chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem o komplexní energetické služby šité na míru jejich specifickým potřebám, ať už jde např. o instalaci nebo provoz lokálního energetického zdroje, distribuční sítě, energetický audit, realizaci a provoz osvětlení, nebo celkovou modernizaci energetiky provozu. Nabízí řešení energetických potřeb zákazníků zejména na decentrální úrovni s důrazem na nové technologie a efektivní využití energie. Samozřejmostí je zajištění dodávek elektřiny a plynu, ale také financování investic do modernizace provozu prostřednictvím realizovaných úspor, což od zákazníka nevyžaduje žádné vlastní prostředky. Mezi zákazníky ČEZ ESCO patří průmyslové společnosti, malé a střední podniky, municipality, státní či soukromé organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů od rezidenčních a administrativních přes nemocnice a školy až po sportovní haly.


Odborní podporovatelé projektu