Partneři | Firmaroku.cz

Partneři


Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vydavatelství Economia.
Titulárním partnerem soutěže Živnostník roku je MONETA Money Bank.
Titulárním partnerem soutěže Firma roku je IBM Česká republika.
Hlavním partnerem soutěží Firma roku a Živnostník roku je Stavební skupina Eurovia CS.
Partnerem krajských kol soutěží je Skupina ÚJV.
Odborným partnerem soutěží je PricewaterhouseCoopers.
Partnerem soutěží je EPSON.
Záštitu a odborný dohled soutěží zaštiťuje Hospodářská komora ČR.  
Záštitu dále poskytli hejtmanky a hejtmani krajů ČR.                                                                                            
Zpracovatelem je analytická agentura Datank.

Mediálním partnerem a vysílatelem finálového galavečera ze Žofína je Česká televize.


Koncern MONETA je inovativní organizací poskytující finanční služby v České republice. Součástí koncernu jsou společnosti MONETA Money Bank, MONETA Auto, MONETA Leasing a MONETA Stavební spořitelna. MONETA Money Bank, a.s., která je řídící osobou koncernu, je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to poskytuje banka další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA tvoří přes 13 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje 160 poboček a přes 630 bankomatů, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, stavební spořitelnu a hypoteční banku, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery.

IBM je mezinárodní technologická společnost s hlavním sídlem v Armonku ve státě New York v USA. Společnost dnes operuje ve více než 170 zemích světa. IBM vyrábí a uvádí na trh počítačový hardware, software (a middleware) včetně moderace a poradenských služeb v široké oblasti od počítačů až po nanotechnologie. Společnost se také zabývá rozsáhlým výzkumem, za což drží i rekord v oblasti vývoje v nejvyšším počtu patentů za 25 let. Některé z vynálezů z produkce IBM: bankomaty, osobní počítače, diskety, hard disky, kreditní karty, Programovací jazyk SQL, čárový kód či DRAM paměť.

Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky, které vznikly po roce 1989. Od pondělí do pátku přináší všeobecné zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor ekonomickým a byznysovým informacím, finančním trhům a servisu pro podnikatele. Obsahují rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí.

Hospodářské noviny patří do portfolia společnosti Economia, která je největším vydavatelem ekonomického a odborného tisku v ČR a významným hráčem na poli online médií a digitalizace mediálního obsahu. Economia vedle Hospodářských novin vydává týdeník Ekonom a Respekt, zpravodajský server IHNED.cz a několik odborných titulů. Její dceřiná společnost Centrum Holdings je provozovatelem úspěšných online titulů Aktuálně.cz a Deník Insider a řady specializovaných a tematických internetových titulů. Skupina Economia zároveň vlastní přední freemailové portály Centrum.cz a Volný.cz.

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s.,  patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je  jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Staví na svých bohatých  zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních  závodů a dceřiných společností. Má vlastní surovinovou základnu. Skupina  je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky.

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři její 100% vlastněné dceřiné obchodní korporace. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, průmysl a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti disponují rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou a jsou zapojeny do řady profesionálních platforem na národní i mezinárodní úrovni.

Mateřskou společností je ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.), která poskytuje širokou škálu služeb, zaměřených především na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, komplexní služby při nakládání s radioaktivními i jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti nukleární medicíny se zabývá vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

Do Skupiny ÚJV dále patří výzkumné společnosti Centrum Výzkumu Řež a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň. Od roku 2020 je součástí skupiny také generální dodavatel energetických celků ŠKODA PRAHA. Skupina ÚJV reprezentuje efektivní propojení mezi průmyslovým vývojem a jeho aplikací v energetice, průmyslu a dopravě. V současné době se společnosti Skupiny společně zaměřují také na potenciál bezemisních zdrojů, technologie akumulace energie a vodíkové technologie.

Společnost Epson je globálním technologickým lídrem s historií sahající až do roku 1942. Světovou důvěru si společnost získala díky svému závazku otevřenosti, spokojenosti zákazníků a udržitelnosti. Epson se soustředí především na výrobu inovativních a precizních produktů od tiskáren, přes skenery, projektory, chytré brýle, nositelné příslušenství až po roboty. V souladu s dlouhodobou snahou o naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN se společnost při vývoji svých produktů soustředí na co nejnižší dopad na životní prostředí. Inovativní produkty Epson se proto vyznačují nejen spolehlivostí, recyklovatelností a energetickou úsporností, ale rovněž nízkou produkcí emisí i odpadu.

Česká televize je veřejnoprávní instituce provozující televizní vysílání celoplošně na  území Česka. Je moderní a dynamickou společností, která si bere to  nejlepší ze své historie a zároveň se neustále rozvíjí. ČT vysílá na sedmi stanicích, plnoformátových ČT1 a ČT2, seniorské ČT3, zpravodajské ČT24, sportovní ČT sport, dětské ČT :D a kulturní ČT art. V roce 2019 Česká televize vyšla z výzkumu zaměřujícího se na média a sociální sítě jako nejdůvěryhodnější zpravodajské médium. 

Hospodářská komora České  republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 125 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Současná Hospodářská komora úzce navazuje na činnost nejen předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších samosprávných podnikatelských sdružení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 50 informačních zdrojů a prostřednictvím mezinárodní služby SkyMinder umožňuje prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Společnost rovněž poskytuje pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit.

Odborní podporovatelé projektu