KONTAKT

Kontaktujte nás

info@firmaroku.cz
+420 777 202 388

Communa, s.r.o.
Františka Křížka 362/1
170 00  Praha 7

Poskytnutím údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo uděluji společnosti Communa, s.r.o. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 21317224 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů, a to za účelem zpracování poptávané služby. Osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.

Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.