Doba, kdy si v podnikání každý „tak nějak“ udělal všechno sám, je pryč

8.6.2023

Na podnikatele a živnostníky dopadá celá řada povinností a je jasné, že si s řadou z nich už nemůžou odpovědně poradit jen sami. Nejen o tom už ale v rozhovoru s Radkem Neužilem, tajemníkem Komory daňových poradců ČR. Komora je odborným partnerem soutěží Firma roku a Živnostník roku.

Komora daňových poradců je partnerem podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. V čem vidíte smysl tohoto spojení?
Komora daňových poradců ČR jsou především její členové, tedy daňoví poradci. Ti pomáhají právě firmám a živnostníkům s jejich podnikáním, zejména v oblastech, jako je plnění daňových povinností, kontrola účetnictví, jednání s úřady a podobně. V podpoře soutěže  Firma roku a Živnostník roku tak vidíme jednak možnost pomoci zviditelnit zajímavé a úspěšné podnikatelské příběhy, což děláme moc rádi, ale také v podpoře propojení podnikatelů s profesionálním servisem daňových poradců. Doba, kdy si v podnikání každý „tak nějak“ udělal všechno sám, je pryč a čím dál víc podnikatelů si uvědomuje, že klíčové je pro ně soustředit se na vlastní podnikání a starost o daně a účetnictví je lepší nechat odborníkům. Hodně nás potěšily výsledky nedávného rozsáhlého průzkumu mezi podnikateli, ze kterého vyplynulo, že 96 % podnikatelů je se službami svých daňových poradců velmi spokojeno.

Co nabízíte malým a středním podnikatelům?
Ono se vlastně kupodivu moc neví, že daňové poradenství je samostatnou a poměrně jedinečnou profesí, která je regulovaná samostatným zákonem o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Lidé moc nerozlišují mezi účetním, daňovým poradcem, auditorem nebo nějakým jiným, třeba finančním poradcem a to je celkem škoda. Daňový poradce garantuje svoji odbornost náročnou kvalifikační zkouškou, kterou musel při vstupu do profese absolvovat. Má ze zákona opravdu širokou mlčenlivost, a to i vůči státním a finančním orgánům a díky tomu je vztah daňového poradce a klienta postaven na skutečné důvěře. K tomu navíc má daňový poradce povinně speciální profesní pojištění, a to i ke krytí daňových pokut a penále z daňových doměrků, což v tomto rozsahu může stěží jiná profese nabídnout.

V čem by podle Vás měl stát podnikatelům více pomáhat?
Já myslím, že by úplně stačilo, kdyby jim nekomplikoval podnikání a nezatěžoval je zbytečnými administrativními a jinými povinnostmi. Je jasné, že v některých případech je určitá míra evidencí a vykazování nezbytná, ale často mám pocit, že se věci dublují, dělají se bez koncepce a návaznosti na jejich reálné využití a potřebu a působí to tak, že je vymýšlí lidé, kteří nikdy v podnikání nebyli a neumí zohlednit praxi v reálném životě. Ona taková nová evidenční nebo reportovací povinnost sebou samozřejmě nese i náklady na její zavedení a správu a je jedno, jestli se to týká technických nebo lidských kapacit.

Jaké jsou hlavní rozdíly v daňovém prostředí v České republice a řekněme ve státech na západ od nás?
Daně jsou složité všude. Komora organizuje cyklus přednášek o daních v zemích, které s Českou republikou sousedí a bohužel nějaká inspirace v jednodušších daňových předpisech se nekoná. Co je ovšem v zahraničí vidět, je rozdílný přístup k digitalizaci a automatizaci daňového prostředí. I v České republice se už ledacos udělalo, ale stále máme oproti řadě dalších států, co dohánět. Je potřeba přiznat, že někteří podnikatelé i daňoví poradci mají z digitalizace správy daní určité obavy, ale je potřeba vnímat realitu a pokračující pokrok, který se nezastaví. Jako příklad je možné uvést plán Evropské unie zavést standardizovanou elektronickou fakturaci, která bude napojená na státní portály a finanční úřady tak budou mít online přehled o všech podnikatelských fakturách. Jaké důsledky bude mít používání umělé inteligence lze dnes odhadovat jen rámcově, v každém případě je ale potřeba ke všem těmto změnám přistoupit aktivně a využít je ve svůj prospěch.

Na co si nejraději vzpomenete z uplynulého ročníku podnikatelských soutěží?
Z minulého ročníku soutěží jsem si především odnesl zápal a nadšení účastníků pro svoje podnikatelské projekty, což se neslo napříč celou soutěží. Obzvláště to pak potvrzovala kategorie Srdcař roku, která je moje nejoblíbenější. Už teď se těším na další ročník a nové podnikatelské příběhy. No a samozřejmě musím pogratulovat organizátorům soutěží za perfektní a profesionální práci jak v místě konání regionálních i celostátních kol, tak při celkové propagaci soutěže u veřejnosti v médiích i na sociálních sítích. 

Co byste popřál podnikatelům do jejich podnikání?
Podnikatelům bych popřál hodně energie do jejich podnikání a zejména pak to, aby se drželi své intuice a podnikatelského záměru a nenechali se od něj odradit všemožnými pochybovači, ani znechutit překážkami, které jim ostatní, včetně konkurence nebo státu, kladou do cesty. Jsem ale přesvědčen, že všichni, kteří se v soutěži Firma roku a Živnostník roku objeví, tohle vědí a jsou dostatečně silní, aby byli úspěšní a na „konci dne“ se jim dostalo uspokojení z výsledků své práce a jejího ohodnocení a odpovídajících ekonomických a podnikatelských úspěchů.

Noví zájemci o podnikatelské soutěže se mohou aktuálně hlásit do letošního ročníku. Proč by to podle Vás měli udělat, co jim podnikatelské soutěže mohou přinést?
Význam podnikatelských soutěží vidím v několika rovinách a všechny jsou pozitivní. :-) Účast v soutěži znamená možnost srovnání a ověření toho, jestli je má podnikatelská cesta správná zajímavá i pro jiné. Účast v soutěži je skvělou příležitostí zpropagovat a zviditelnit své podnikání. No a jako bonus pak může být v případě umístění ocenění, které bude výbornou zpětnou vazbou od nezávislé poroty, že cesta, po které jako podnikatel jdu, má správný směr. Ceny pro vítěze jsou pak už jen bonusem navíc.