Představte si, že jako podnikatel zaměstnáváte člověka, který má  exekuci. To při jeho výběru ani nemusíte vědět, ani se podle toho  rozhodovat. Hned po jeho přijetí vám začne do datové schránky chodit  lavina zpráv a povinností. Exekutoři jsou totiž napojeni na registr  zdravotních pojišťoven a jejich automatické počítačové systémy začnou  chrlit datové zprávy s rozkazy, co všechno jste povinni udělat a  dodržet. Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost a v případě,   že tak neudělá, hrozí mu pokuta až do výše 50000 Kč. Zákon přitom   nedefinuje jasně, co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje a   nejednoznačnost hraje do karet různým výkladům. Asi se někomu zdá, že  má  zaměstnavatel povinností ještě málo. Ale má být pokutován za něco,  co  by si měl stát s konkrétním člověkem vyřídit sám?

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, § 33
Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 128