Jaké aktivity Krajského úřadu Jihočeského kraje podporující malé a střední podnikání v regionu byste vyzdvihl?

9.10.2023

Odpovídal Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana Jihočeského kraje.

Pro malé a střední podnikatele je rozhodující poptávka po jejich zboží a službách a dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Proto se vedení kraje snaží vytvářet takové podmínky, aby v jižních Čechách zůstávali a rádi zde žili vzdělaní a úspěšní lidé a nestěhovali se za prací nebo lepším bydlením mimo kraj. Prioritu tak mají investice do školství, zdravotnictví, sociálních zařízení a infrastruktury, jako např. obchvaty měst a obcí nebo podpora výstavby sítě rychlého internetu. Právě proto byl zřízen krajský investiční fond, ze kterého za toto volební období obdrží obce jednu miliardu korun na nové mateřské školky, opravy základních škol, rekonstrukce sportovních areálů nebo bydlení pro seniory. Není v možnostech kraje malé a střední podnikatele přímo podporovat, ale je v možnostech kraje vytvořit v jižních Čechách takové prostředí, ve kterém se jim bude dobře a úspěšně podnikat.