Jaké aktivity Krajského úřadu Kraje Vysočina podporující malé a střední podnikání v regionu byste vyzdvihl?

25.10.2023

Odpovídal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Kraj Vysočina postupně rozšiřuje podporu podnikatelů i firem, reaguje tak na jejich aktuální a především konkrétní potřeby. Prostřednictvím vlastního rozvojového Fondu Vysočiny pravidelně nabízí finanční spoluúčast a podporu v rámci dotačních titulů Rozvoj podnikatelů a Inovační vouchery. V řádech miliónů korun tak podporujeme pořízení nových technologií a výrobních prostředků v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Pokud jde o využití inovačních voucherů, pak kraj podporuje nákup služby související s vývojem a inovacemi konkrétních produktů a služeb či interních procesů souvisejících s digitalizací a zaváděním konceptu Průmyslu 4.0, od vědecko-výzkumných institucí, případně jiných expertních organizací.

Podnikatelé se dále mohou účastnit krajem spoluorganizovaných vzdělávacích seminářů k různým tématům, v poslední době např. k digitalizaci, sociálnímu podnikání nebo cirkulární ekonomice. Na začátku příštího roku by se měl rozběhnout nový systémový projekt Smart Akcelerátor podporující rozvoj regionálního inovačního ekosystému, ve kterém hrají firmy významnou roli. Začínající podnikatelé se mohou účastnit vzdělávacích seminářů pro ně určených nebo se mohou zapojit do soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ, jehož cílem je podpořit rozvoj podnikavosti v regionu a to i mezi studenty středních škol a místní vysoké školy. Velice aktivní je Kraj Vysočina v podpoře budoucích IT odborníků, jsme iniciátory populárních hackathonů a ideathonů. Naše pozornost se upírá i směrem k podpoře cestovního ruchu, bussinessu ve službách – podporujeme gastroprůmysl, regionální producenty, ubytovatele, pozitivně jsou vnímány regionální aktivity v oblasti venkovského turismu. Zde hraje důležitou roli naše destinační agentura Vysočina Tourism. V neposlední řadě je Kraj Vysočina jedním z největších zadavatelů veřejných zakázek. Prostřednictvím spolupracujících firem tak dáváme práci tisícům lidí v různých oborech napříč regionem.