Jaké aktivity Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podporující malé a střední podnikání v regionu byste vyzdvihl?

17.10.2023

Odpovídal hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Krajská podpora malých a středních podniků prostřednictvím dotačních programů se nezaměřuje na jediné téma, ale je široce rozkročena od pomoci sociálním podnikům, přes podporu kreativního podnikání až po malé prodejny na venkově. Pro rok 2024 byly schváleny dotační programy i na podporu v oblasti inovací a podporu filmové tvorby.

Jsem přesvědčen o tom, že malé prodejny na venkově mají nezastupitelnou roli v zajišťování občanské vybavenosti. Venkovské prodejny slouží nejen jako místo nákupu, zejména pro starší obyvatele, ale i pro setkávání lidí – letos jsme na jejich podporu z krajského rozpočtu rozdělili zhruba čtyři miliony korun; tento dotační program byl schválen i pro rok 2024.

V rámci podpory lokální ekonomiky byly schváleny dotace ve výši zhruba milion korun živnostníkům a drobným podnikatelům s méně než 30 zaměstnanci. Ti mohli kraj žádat o podporu na modernizaci svých webových stránek či on-line rezervačních systému nebo například pořízení stánku pro prodej svých produktů.

Drobné podnikatele kraj podporuje nejen po stránce finanční, ale nabízí také prostřednictvím své příspěvkové organizace CIRI a její platformy Plusinovace individuální konzultace, datové analýzy i tematických setkání.