Jaké aktivity Krajského úřadu Plzeňského kraje podporující malé a střední podnikání v regionu byste vyzdvihl?

14.9.2023

Patří k nim rozhodně tříletý projekt SMART Akcelerátor III spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s celkovou hodnotou 60 milionů korun. Ve spolupráci s městským inovačním centrem BIC Plzeň se nám podařil rozjezd dalších čtyř nadějných inovačních startupů z regionu. Všechny tyto firmy přišly s produkty, které řeší celospolečenské problémy, jako je bezpečnost, plynulost dopravy, ukládání energií či hospodaření s vodou. Alokovali jsme také 1,8 milionu korun pro dotační program „Inkubace firem“. Díky němu mohou nové firmy získat metodickou podporu při rozpracování svého podnikatelského záměru, zpětnou vazbu a poradenství od odborníků. Dalšími 500 tisíci korunami přispívá kraj firmám, které mají inovační potenciál a ambici růst. Management malých nebo středních podniků tak může využít kapacity externích expertů, kteří mají vlastní bohaté zkušenosti s růstem firmy a vytvořit si ideální podmínky pro růst či expanzi společnosti. A co bych rád zdůraznil, snažíme se, po řadě jednání se zaměstnavateli, vytvořit jim zázemí v oblasti lidských zdrojů maximální podporou technického vzdělávání mládeže. Do oborové nabídky ve školním roce 2022/2023 jsme zařadili šest nových oborů: Ekonomika a podnikání - Ekonomika a podnikání ve strojírenství, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Mechanik elektrotechnik – Mechatronika, Mechanik seřizovač – nástavba, Prodavačské práce, Mechanik elektrotechnik.

Rudolf Špoták
hejtman Plzeňského kraje