Jaké aktivity Magistrátu hlavního města Prahy podporující malé a střední podnikání byste vyzdvihl?

6.11.2023

Odpovídal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Hlavní město Praha v novém složení se pokouší změnit přístup k podpoře malého a středního podnikání v Praze. Místo víceméně náhodných jednorázových dotací, které v mnoha ohledech křiví podnikatelské prostředí, se město snaží pomáhat stabilitou těch podmínek pro podnikání, které může ovlivnit. To znamená například stabilitou vyhlášek, podzákonných norem a pronájmu majetku města. Jedním z dlouhodobých problémů přístupu státu i veřejné správy k podnikání je vytváření nejistoty, a tomu chceme zabránit. Soustředit se chceme i na investice, v plánu máme zvýšit jejich podíl na celkových výdajích města. Konkrétně jde o investice do infrastruktury – hlavně té dopravní – do bydlení, sportovních a kulturních areálů. Přestože půjde o větší akce, i zde se nepochybně objeví řada příležitostí pro malé a střední podnikatele. Hlavní město myslí na všechny, a to se týká i podnikatelů.