Malým a středním podnikatelům nabízíme přístup k financování, odborným znalostem a síti partnerů, která může podpořit jejich inovativní projekty

1.7.2024

A je tady zajímavý rozhovor s jedním z partnerů podnikatelských soutěží! Více už Traian Urban, Director Innovation Hub East z EIT Urban Mobility.

EIT Urban Mobility se věnuje inovativním řešením 21. století ve městech. Co by si každý z nás pod tím měl na první dobrou představit? 
Pod inovativními řešeními 21. století si každý z nás může představit chytrou městskou mobilitu, která vede ke zlepšení kvality života ve městech pro všechny – pro osoby všech věkových kategorií a speciálních potřeb. Patří sem například vysoce rozvinutá veřejná doprava bez nutnosti používat osobní automobily, optimalizace dopravních toků pomocí umělé inteligence, mikromobilita a do budoucna třeba i autonomní vozidla. Také zlepšujeme městský prostor pro občany vytvářením zelených zón a míst pro setkávání. 

Jaké vidíte hlavní rezervy v rozvoji myšlenek EIT Urban Mobility a co se již naopak povedlo docela dobře prosadit? 
Hlavní rezervy vidíme ve financování a škálování inovativních projektů. Mnoho skvělých nápadů zůstává v rané fázi kvůli nedostatku finanční podpory a infrastruktury. Naopak se nám povedlo úspěšně prosadit řadu pilotních projektů v různých evropských městech pomocí agilního programu RAPTOR (Rapid Applications for Transport). Evropská města definují výzvu v oblasti mobility, které čelí, například zvýšení počtu cestujících autobusem nebo zvýšení bezpečnosti pěších cest. Malé a střední podniky se následně přihlásí do otevřené výzvy se svým návrhem řešení. Vzhledem k nízké administrativní zátěži a plnému financování, je to pro město ideální příležitost, jak konkrétní řešení vyzkoušet.   

Hodně se mluví o autonomním doručování zásilek. Jak daleko v tom v Evropě jsme? 
V oblasti autonomního doručování zásilek se stále nacházíme v experimentální a pilotní fázi. Zvyšující se počet nákupů online a očekávání spotřebitelů, kteří si zvykli na prakticky okamžité doručení až domů, pohání poptávku po efektivní a udržitelné logistice. V Evropě už existují pilotní projekty, které autonomní vozidla a drony testují. Také se postupně vyvíjí právní rámec a regulace pro tyto technologie, což do budoucna zajistí větší využití. 

Jaký je hlavní důvod, proč by se o EIT Urban Mobility měli zajímat malí a střední podnikatelé? 
Malým a středním podnikatelům nabízíme přístup k financování, odborným znalostem a síti partnerů, která může podpořit jejich inovativní projekty a pomoci jim růst. Prostřednictvím akceleračních a scale-up programů podporujeme podnikatele, aby přicházeli s inovativními nápady a rychle je šířili. Zároveň se mohou zapojit do pilotních projektů, které jim umožní otestovat a vylepšit jejich řešení v reálném prostředí. Začínajícím podnikům s vlastním kapitálem můžeme také zprostředkovat partnerství s městy. 

Jsou za námi volby do Evropského parlamentu, takže to nedá nezeptat se Vás, jaký vliv bude mít jejich výsledek na oblast dekarbonizace? 
Oproti přechozímu období se s ohledem na výsledky voleb očekává snížená pozornost na tuto tématiku. Dvěma největšími skupinami v parlamentu i nadále zůstávají Evropská lidová strana a socialisté a demokraté a v tomto ohledu můžeme do jisté míry očekávat kontinuitu s předchozími politikami. Pragmaticky může být podpora bezemisních způsobů dopravy umocněna nižšími náklady na udržitelné technologie, snahou snížit energetickou závislost na Rusku nebo větším povědomím a poptávkou veřejnosti po těchto tématech. 

Jaké hlavní výzvy jsou podle Vás před námi v oblasti elektromobility? 
Hlavními výzvami jsou určitě infrastruktura, dostupnost nabíjecích stanic a celkový cyklus využití baterií a jejich skladování a recyklace. Výzvou je také snížení nákladů na výrobu a nákup elektromobilů, aby byly cenově dostupnější pro širší veřejnost. Zároveň je potřeba vhodných legislativních a politických kroků, které podpoří rozvoj a adopci elektromobility. To vyžaduje spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, výzkumnými institucemi a dalšími hráči.