Myslíme na vás celý rok

2.7.2024

Krajská kola podnikatelských soutěží startují začátkem září, ale jedním z dokladů toho, že Firma roku a Živnostník roku jsou celoročními projekty, je setkání s podnikateli, které se uskutečnilo v pražské Richterově vile.

Kromě slavnostního vyhlašování populárních anket Absurdita roku a Zlatý paragraf se hosté z řad podnikatelů a živnostníků mohli pro své další pracovní aktivity inspirovat bohatým a zajímavým programem, kterým mistrně provedla moderátorka České televize Michaela Nováková.

Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR se hned v úvodu věnovala problematice digitální transformaci státu a jejímu dopadu na malé a střední firmy. Aktuálně prováděné změny přinesou lepší klientský servis například formou předvyplněných přiznání, efektivnější vnitřní řízení organizace v podobě snížení podílu lidské práce na přípravě dat i lepší zacílení kontrolní činnosti podle zásady méně kontrol s vyšší efektivitou. Umělá inteligence se bude i nadále ve zvýšené míře podílet na vytěžování a vyhodnocování obrovského množství informací. Praktickým pomocníkem podnikatelům se stane zejména PORTÁL MOJE daně, který je k dispozici od ledna letošního roku. 

Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence se zaměřil na to, jak najmout prvního firemního AI zaměstnance. Na začátku by měla vždy být jasná identifikace potřeb, následovaná analýzou procesů, výběrem a testováním technologie a implementací. Nutnou potřebou je zapojení do AI transformace všech relevantních zaměstnanců s vysvětlením možných rizik i přínosů. Vyhnete se tak možnému bojkotu.

„Česká asociace umělé inteligence je vůbec prvním a největším celonárodním subjektem, který se primárně soustředí na integraci AI v českých firmách a problematiku AI transformace. Poskytujeme konzultační služby, které firmám pomáhají identifikovat oblasti, kde může AI přinést největší hodnotu. Pomáháme s implementací AI technologií, legislativou i change managementem. Pro malé a střední podniky nabízíme speciální workshopy a školení, které jsou navrženy tak, aby jim poskytly praktické znalosti a dovednosti potřebné k využití AI a dalších digitálních technologií. V červenci navíc spouštíme celonárodní Index připravenosti na AI s cílem provázet firmy efektivně AI transformačními projekty,“ říká Lukáš Benzl.

Michal Urban z CzechInvestu se zamyslel nad tím, proč digitalizace není volba, ale nutnost. Zjednodušeně proto, že demografické údaje Česka zřetelně ukazují na stále ubývající ekonomicky aktivní pracovní síly. A ty bude potřeba něčím nahradit. Věková pyramida ČR dokládá, že je třeba i vzhledem k zajištění fungování důchodového systému tuto záležitost nepodceňovat a důkladně se jí věnovat a to s ohledem na vývoj v celých následujících desetiletích.

„Investice do digitalizace se firmám vyplatí. Především jde o snížení nákladů – automatizace a efektivnější procesy vedou k úsporám nákladů na provoz. Dále pak rychlá adaptace na změny trhu – firmy, které využívají moderní technologie, jsou schopny rychleji reagovat na změny na trhu a přizpůsobit své strategie. Digitalizace také umožňuje větší flexibilitu v pracovních procesech, což je klíčové zejména v době rychlých změn a nejistoty. A konečně, dostupnost nových trhů – díky digitalizaci mohou firmy snadněji vstoupit na nové trhy a oslovit nové zákazníky. Celkově digitalizace firmám poskytuje konkurenční výhodu tím, že zvyšuje jejich efektivitu, zlepšuje zákaznickou zkušenost a umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování," uvádí Michal Urban.

Matěj Misař, výkonný ředitel Carebotu pohovořil o budoucnosti AI a jejích prvních úspěších ve zdravotní diagnostice, konkrétně v segmentu počítačem asistované diagnostiky nebo systému pro podporu rozhodování stále více přetížených lékařů. Podle jeho slov se nejedná o to, že by počítač nahradil lékaře, ale pomůže mu kvalifikovaněji se rozhodovat.  AI nachází své místo při detekci kolorektálních polypů v rámci koloskopie, detekci zubních kazů u stomatologie. A samozřejmě v radiologii, systémech pro detekci fraktur na RTG skeletu, systémech pro detekci různých patologií u RTG hrudníku, u mamografie, CT a magnetické rezonanci. Certifikovaný zdravotní prostředek Carebot je nyní nasazen v desítkách nemocnic po celé Evropě. Pomáhá při diagnostice RTG hrudníku na radiologických odděleních, ale i internách a na urgentech.

Třešničkou na dortu bylo vystoupení influencera a youtubera Karla Kovy Kováře na téma síla osobnosti v digitálním světě. Upozornil mimo jiné na to, že s vlivem roste také zodpovědnost a potřeba sebeovládání. Pokud uvažujeme o sociálních sítích, je třeba se rovněž vyvarovat iluzi přátelství. A jak to vypadá v digitálu? Nejmladší uživatelé dávají přednost TikToku a Snapchatu, na vzestupu je stále Instagram. Hlavně ženy baví Pinterest, Facebook má nejstarší uživatele. Na YouTube přibývá celosvětově 500 hodin videí každou minutu. Každá síť vyžaduje specifický přístup, známý YouTuber Mr. Beast má 60 vlastních zaměstnanců, kteří mu s tvorbou pomáhají. Základem je vždy kvalitní obsah.

„Vítězové budoucnosti budou mít digitální mindset, to je dnes dost jasné a vidíme to napříč všemi odvětvími. Digitalizace jen rozevírá nůžky. Mluví se o tom, že se díky ní dočkáme miliardových firem tvořených jedním člověkem. Pokud chce firma být úspěšná nebo vůbec existovat v budoucnosti, nemá jinou možnost,“ dodává k tomu freelancer Dan Tržil, autor podcastů Proti proudu a ByznysCast Dana Tržila.

Už teď se na Vás těšíme na podzimních krajských kolech! Jejich termíny jsou zde.