Některá řešení lze implementovat velmi rychle a okamžitě tím zlepšit kvalitu života

1.11.2023

Stále více lidí v rámci Evropy žije ve městech. To, aby města byla dobrým místem pro život, je tedy zájmem nejvyššího významu. Jak ke zlepšování života ve městech přispívat, o tom už v rozhovoru s Traianem Urbanem, ředitelem Innovation Hub East, EIT Urban Mobility.

EIT Urban Mobility si klade za cíl přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a multimodální přepravní systém ve městech. Jak konkrétně si to můžeme představit?
Naše práce má skutečný dopad na život ve městech tím, že podporuje inovace, díky nimž je mobilita bez emisí, bezpečná a dostupná všem. Podporujeme používání hromadné dopravy, chůzi a jízdu na kole a také nové inovativní služby mobility, například autonomní doručování zásilek nebo sdílení dopravy přes mobilní aplikaci. Také zlepšujeme prostor pro občany vytvářením zelených zón a míst pro setkávání.

Jakým způsobem chcete urychlit změny k udržitelnému způsobu mobility ve městech?
Projekty financované EIT Urban Mobility spojují soukromé poskytovatele mobility včetně malých a středních podniků, univerzity a výzkumné ústavy, aby v evropských městech testovali pilotní projekty. Příkladem je v České republice projekt autonomních autobusů LivingLAPT. Cílem projektu je poskytovat udržitelnou autonomní přepravu v různých evropských městech, která zajistí bezpečnou přepravu bez nutnosti řidičů přítomných na palubě vozidla.

Jaké máte zkušenosti s přístupem municipalit v ČR k Vašim snahám?
Zkušenosti s přístupem měst v České republice máme velice dobré. Potkáváme se s řadou zastupitelů, kteří si uvědomují potřebné změny do budoucna a vidí potenciál v inovačních projektech, které v městech probíhají. Skvělým příkladem je rychlý program RAPTOR (Rapid Applications for Transport). Evropská města definují výzvu v oblasti mobility, které čelí, například zvýšení počtu cestujících autobusem nebo zvýšení bezpečnosti pěších cest. Malé a střední podniky se následně přihlásí do otevřené výzvy se svým návrhem řešení. Vzhledem k nízké administrativní zátěži a plnému financování, je to pro město ideální příležitost, jak konkrétní řešení vyzkoušet.

Jak se do aktivit EIT Urban Mobility můžou zapojit malé a střední podniky působící v České republice?
Firmy včetně malých a středních podniků se mohou přihlásit do našich veřejně zveřejněných výzev k předkládání návrhů na projekty v oblasti inovací a vzdělávání v mobilitě. Prostřednictvím akceleračních a scale-up programů podporujeme podnikatele, aby přicházeli s inovativními nápady a rychle je šířili. Pomáháme získat přístup k financování, koučování a nabízíme networking a účast na akcích po celé Evropě. Začínajícím podnikům s vlastním kapitálem můžeme také zprostředkovat partnerství s městy.

Spolupracujete také s univerzitami. Jaký projekt konkrétně byste v této oblasti v České republice vyzdvihl?
Za zmínku určitě stojí projekt PowerManagement, na míru navržená digitální platforma, která pomáhá uživatelům spravovat efektivní nabíjení elektromobilů ve veřejných, firemních nebo domovních garážích. Projekt optimalizuje spotřebu energie a zvyšuje nákladovou efektivitu dobíjecích stanic. Projektoví partneři v České republice jsou PowerHUB, České vysoké učení technické v Praze, město Praha a Říčany.

Před nedávnem proběhl v polské Lodži kongres nové mobility. Dospěl k nějakým zásadním či převratným závěrům?
Na kongresu jsme otevřeli stěžejní témata, jako je dekarbonizace dopravy a celého dodavatelského řetězce automobilového průmyslu v EU vzhledem k nařízením o emisních normách a bateriích. Stále více měst ve střední a východní Evropě také investuje do elektro a vodíkových autobusů a do inovací ve veřejné dopravě. Společně s organizátorem akce, Polskou asociací pro alternativní paliva (PSPA), usilujeme o zavedení inovativních řešení mobility ve městech včetně dekarbonizace veřejné dopravy.

V jakém časovém horizontu vidíte za reálné, že může dojít k naplnění Vašich celkových cílů?
Skrze naše projekty vidíme, že některá řešení lze implementovat velmi rychle a okamžitě tím zlepšit kvalitu života v dané ulici, například transformací nevyužitých betonových ploch v místa pro setkávání nebo podporou sdílených kol. V dlouhodobém horizontu naším působením přispíváme k implementaci klíčových evropských iniciativ a strategií včetně Zelené dohody pro Evropu a Cities Mission s cílem snížit 55 % emisí skleníkových plynů do roku 2030.