Optické vlákno se dá použít i jako sonda

19.10.2023

Z Jihlavy se dá dělat byznys doslova světového dosahu a formátu. Co všechno je k tomu potřeba, to už generální ředitel Jiří Štefl ze společnosti OPTOKON, PwC Firma roku 2023 Kraje Vysočina.

Čemu se věnujete?
Věnujeme se optice a optoelektronice. Pozor na to, aby si nás někdo nepletl s brýlemi. Občas někdo volá, že chce čočky. My jsme výrobci optických konektorů, optických kabelů, testerů na testování optických sítí, tedy pasivních prvků, anebo aktivních prvků pro veškerý přenos a zpracování informací.

Kde má Vaše podnikání kořeny?
Já takovou tou naivitou, když jsem dělal vysokou školu, tak jsem jednak studoval technologii, což byla v roce 1985 naprostá novinka vůbec v Evropě, nejen u nás v republice. Takže jsme třeba tahali první půjčený optický kabel přes Karlův most. Na základě toho jsem měl touhu dělat diplomovou práci, která bude něco znamenat a která mi něco přinese. Tak jsem se dostal k optickým konektorům. Shodou okolností, když jsem se vrátil zpět do Jihlavy, tak zde byl v rámci Tesly vývoj. Dostal jsem se do vývoje optických konektorů, to byl prvopočátek. Ale byly to jenom montáže, což jsem nechtěl, abychom byli jen lacinou pracovní silou, takže jsme postupně nabírali další produkty. A tím, jak jsme se propojili s jednou americkou společností v oboru, tak jsme se dostali i do světa a k možnosti testování, vybudování kalibrační laboratoře, veškerého testovacího centra pro tuto technologii. A to nás donutilo k vlastnímu vývoji aktivních prvků.

K čemu všemu jsou Vaše výrobky dobré?
Každý zná klasický metalický kabel. Tohle je podobné, akorát že tam je kabel optický. Optické vlákno je v průměru menší než náš vlas. Jedná se o přenos veškerých informací. Pokud telefonujeme, díváme se na televizi, třeba tam jsou obrovské možnosti využití. A málokdo ví, že optické vlákno se dá použít i jako sonda, jako senzor. Je tak citlivé, že když optické vlákno dáme do země a půjdeme kolem, jde analyzoval, jestli tam jde člověk nebo běží zajíc, což my máme vyvinuté. To znamená, že využití je i v oblasti security. Dá se to samozřejmě kombinovat.

Kam všude Vaše výrobky dodáváte?
Abychom se udrželi, protože český trh je malý a saturovaný, tak v současné době dovážíme do 56 států světa. Je to i díky tomu, že máme i své pobočky. Konkrétně máme svou firmu v Malajsii, svoji kancelář dokonce i v Austrálii, máme svou firmu v Saudské Arábii, v Turecku. V Evropě ve Slovinsku, v Polsku a Srbsku máme kancelář. V klíčových pobočkách máme i malé výroby. Tím dokážeme více penetrovat a ucházet se o domácí trh v jednotlivých zemích.

Jak se to dá ukočírovat?
V tom je to velmi náročné. Ač mě ze začátku bavilo cestovat, teď už to doslova nenávidím. Jsou to cesty, kdy jede člověk do firmy a nazpátek. Ale je to hlavně o lidech. Stejně jako tady v Jihlavě sehnat správnou skupinu, která musí být motivovaná, ale nemůže to být jen na penězích. Musí to být lidi, které to baví. A stejným způsobem sehnat i skupinu v zahraničí. To je i důvod, proč v některých hlavních pobočkách máme i takzvaný společný podnik, který sice ovládáme my, ale aby tam byla motivace i pro místní lidi, což se nám povedlo.

Jaké jsou plány do budoucna?
Samozřejmě produktově máme svou vizi, kam se ubírat. Na tom pracujeme, to je tvrdý vývoj, podpořený marketingově, protože člověk to musí mít rozdělené. A produktově. A mám takový sen. Byli jsme spojeni s americkou společností a po rozdělení jsme tam nesměli 15 let prodávat, což už uteklo. Takže hlavní strategií je vrátit se na americký trh a na trh Jižní Ameriky, který je velmi zajímavý.

Jak vypadá vývoj v oblasti, které se věnujete?
V oblasti pasivních součástech se všechno miniaturizuje, jsou to kabely, které mají obrovské množství vláken, co nejmenší průměry. V tomto roce jsme dokončili datové centrum v Jihlavě, kde používáme nové technologie. Co se týče aktivních prvků, tak tam je to provázaná spolupráce. Teď už nás berou hlavní světoví hráči, jako je Cisco kde máme společný vývoj.