Svojí podporou podnikatelských soutěží dáváme najevo, že si vážíme českého podnikatelského ducha, inovací a tvůrčího myšlení napříč obory

24.5.2024

ÚJV Řež je partnerem krajských kol podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, a tak jsme několik otázek položili Milanu Mikovi, vedoucímu oddělení Marketing, ÚJV Řež.

V čem spočívá smysl spojení velké technologické firmy a malého a středního podnikání?
Přechod od malého soukromníka k firmě je proces, který v zásadě kopíruje podstatu veškerého podnikání. Vyžaduje silnou vizi, správné řízení a financování, schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám a technologickým trendům. Svojí podporou v této soutěži dáváme najevo, že si vážíme českého podnikatelského ducha, inovací a tvůrčího myšlení napříč obory. Zároveň si ceníme příležitosti poznat zajímavé projekty, talenty a nápady — a čerpat z nich případně i inspiraci pro naše služby.  

Jaké jsou nejdůležitější a nejzajímavější změny v ÚJV za poslední rok?
Rok 2023 u nás proběhl hlavně ve znamení přípravy kapacit na inženýrsko-technickou podporu pro nový jaderný zdroj v ČR, významně jsme se podíleli i na spouštění 3. bloku slovenské elektrárny Mochovce. Rozšiřujeme své obchodní aktivity na Blízkém východě, kde jsme nově zahájili projekt pro jaderný dozor v Saudské Arábii. Nadále se věnujeme projektům v oblasti vodíku. Vedeme konsorcium pro studii Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích, na podzimní představení prototypu nákladního vozidla H2 TATRA jsme navázali spoluprací na motocyklu Hydrocycle v rámci německo-českého konsorcia. Vloni jsme znovu posílili i v oblasti radiofarmak. Součástí Skupiny ÚJV se k 15. květnu 2023 stal český výrobce radiofarmak, firma RadioMedic s.r.o.

O tom, že se věnujete radiofarmakům už jsme si povídali. Takže bych se zeptal detailněji, kde všude je u nás „Pozitronová emisní tomografie – PET“ dostupná a zda o ni může požádat třeba i sám pacient?
ÚJV Řež je sice největším výrobcem radiofarmak pro český trh, ale provozujeme opravdu „jen“ výrobní místa. Ročně dodáme přípravky pro více než 85 % vyšetření pacientů zobrazovací metodou PET. S tím, jak v ČR roste počet center pro pozitronovou emisní tomografii — v současné době jich je u nás 18 s celkem 23 přístroji, roste i poptávka po nových přípravcích a nároky na technologii jejich výroby.  Nicméně o vyšetření konkrétního pacienta vždy rozhoduje pouze ošetřující lékař na základě zdravotní indikace. Se žádankou se pak může pacient objednat do kteréhokoliv ze zdravotnických zařízení v rámci České republiky, která tato vyšetření poskytují. Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven v ČR je vyšetření PET/CT bez poplatku, úhradu zdravotnickému zařízení provede pojišťovna v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Práce v ÚJV Řež je o výzkumu a technologiích. Nedá to se tedy nezeptat, s jakými pocity hledíte do budoucna, pokud jde o univerzitní výchovu lidí, kteří technologie budou schopni i dále rozvíjet?
V oblasti lidských zdrojů nám bohužel opravdu hrozí velké potíže. A chybět nebudou jen vysokoškoláci a nebude to jen náš národní problém. Plány na renesanci jádra a novou výstavbu má i většina našich sousedů, stávající bloky budou personál potřebovat i nadále. Počty absolventů technických oborů a obecně zájem o ně bude potřeba koordinovat na národní i evropské úrovni. I my bereme naši roli v oblasti edukace a „evangelizace“ nových posil do jaderné energetiky velmi vážně.