Ne, to není nová společenská hra z dílny ministerstva financí, ale  novela zákona se stanovenými sankcemi za jeho nedodržování. Skutečně nedomyšlená povinnost je letošním unikátem. Na internetu pobavila,  vzedmula vlnu emocí, ale hlavně zase bez pardonu dopadá na ty, kteří  nabízejí své služby v oblasti pohostinství a gastronomie. Zdanění piva u  stánku jednadvaceti procenty, v restauracích deseti procenty, když si  ho odnesete ve džbánku domů, tak bude platit zase jiná sazba,  patnáctiprocentní daň pak pro nealkoholické pivo. Jak mnozí upozorňují,  rozrůznění pravidel zvýší pravděpodobnost, že se je bude někdo snažit  obcházet. Jisté každopádně je, že to žádným způsobem nepřispěje ke  zjednodušení prostředí pro podnikání. Asi jen slabou útěchou zůstává, že  se ministerstvo financí rozhodlo k odkladu závěrečné fáze EET do konce  letošního roku, s níž je změna sazeb DPH spojována.

Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty, čl. III.