Začátek je vždy to nejhezčí

20.5.2023

Podnikatelské soutěže jsou na prahu dospělosti. Právě otevíráme 18. ročník, a tak jsme se těch úspěšných z řad firem i živnostníků z předchozích let zeptali, co oni plánovali ve svých 18ti letech, co z toho se jim splnilo, jak se jim daří dnes a co jim přinesla účast v soutěži Firma roku a Živnostník roku. Inspirujte se a čtěte rozhovory s vítězi v rubrice Příběhy úspěšných.  

Varistar, Firma roku Středočeského kraje 2021, se zabývá informačními technologiemi v zemědělství. Nejen na začátky svého podnikání u příležitosti startu 18. ročníku podnikatelských soutěží zavzpomínal její jednatel Jan Semrád.

Letošní ročník se nese v duchu plnoletosti. Jaké životní plány jste měl v 18 letech vy?
Když mi bylo 18 let, šel jsem si pro živnostenský list a začal jsem při škole podnikat. A životním plánem bylo v životě něco dosáhnout a být úspěšný.

Splnilo se vám něco z toho?
To by měli zhodnotit spíše lidé v mém okolí, ale subjektivně po téměř 30ti letech pevně věřím, že se mi mé plány daří naplňovat.

Jaké byly začátky vašeho podnikání?
Za svoji kariéru jsem „rozjížděl“ několik podnikatelských projektů a začátek je vždy to nejhezčí, protože člověk se věnuje něčemu novému, neokoukanému a má chuť do nové práce a entusiasmus. Takže začátky podnikání jsou vždy „voňavé“.

Jakého úspěchu v podnikání si nejvíce ceníte?
 Za úspěch považuji, že máme ve firmě vybudovaný skvělý tým lidí, který má mimořádný tah na branku a společně se nám daří naplňovat naše plány a vytvářet úspěšný a unikátní projekt na nadnárodní úrovni. Je to taková naše „Varistar rodina“, která firmě dává stabilitu a jistotu!

Kdo vám v životě/podnikání nejvíce pomohl?
Jsou to primárně lidé v mém nejbližším okolí, manželka Martina a naše „Varistar rodina“ – tým lidí, který posouvá každým dnem naši káru podnikání dopředu a výše! V neposlední řadě jsou to i naši klienti, kteří nám prokazují důvěru a loajalitu, bez nich by to rozhodně nešlo.

Co je vaše motto?
Zákazník je vždy na prvním místě!

Jaké byly vaše nejtěžší chvíle v podnikání?
Vyloženě těžké chvíle v podnikání se mi naštěstí vyhýbají, je to i tím, že se nám daří problémy předvídat, a tím jejich negativní dopad dopředu do značné míry eliminovat. Nejvíce problémů přichází jako externality, které nejsou předvídatelné a z větší části je generuje stát svým nepredikovatelným chováním a nesmyslnými rozhodnutími. Obzvláště v našem oboru zemědělství je v posledním roce těch nesmyslných a nekompetentních rozhodnutí více než dost. Ostatně i o negativním vlivu státu nejen na podnikání je anketa Absurdita roku.

V čem si myslíte, že mají soutěže jako je naše Firma/Živnostník roku výhodu a přidanou hodnotu?
Jsou vynikající pro zviditelnění firmy pro klienty, obchodní partnery a pro potenciální zaměstnance. Díky úspěchům v těchto projektech nemáme problém se sháněním kvalitních nových zaměstnanců i při velmi vyčerpaném trhu práce a dynamickém růstu firmy.

Jaké máte teď největší plány ve svém podnikání?
Expanze služby Varistar na další trhy střední a východní Evropy.

Co bude vaším největším cílem pro letošní rok?
Je to konsolidace firmy. Každý startup se dostane do stádia, kdy naroste na velikost, kdy již není udržitelné „neformální jednoúrovňové“ řízení. Máme ve firmě letos projekt pro restrukturalizaci manažerské úrovně řízení a s tím souvisí i konsolidace naší služby po technologické a procesní stránce. Díky tomu získáme výborný odrazový můstek pro další expanzi Varistaru.