Daňové kontroly jsou  běžným nástrojem daňového řízení. V průběhu takové kontroly dodržování  povinností podnikatele na dani z přidané hodnoty však není podnikateli  vrácena DPH. Vzhledem k tomu, že v praxi bývají kontroly protahovány na  měsíce až roky, ovlivňuje takový postup negativně finanční stabilitu  firmy a může ohrozit samu její existenci. Třeba kvůli případným  pochybnostem ohledně jedné transakce váznou podnikateli prostředky na  účtu finančního úřadu v souvislosti s celou řadou dalších nesporných  obchodních případů. Účinná a rychlá obrana proti tomu neexistuje.  Případů, kdy blokování nadměrných odpočtů DPH tíživě doléhá na firmy, je  celá řada. Podnikatelé o nich neradi mluví, aby proti sobě ještě víc  nepopudili finanční úřad. Ačkoli se finanční správa hájí tím, že celková  částka zadržovaných odpočtů DPH dlouhodobě klesá, praxe stále  znepříjemňuje firmám život.

Úřední postup Finanční správy ČR

Nominovala Hospodářská komora ČR